ขายผลไม้รถเข็น เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 6,000 บาท เงินลงทุน/ต่อวัน ประมาณ 900 บาท รายได้ วันละประมาณ 1,200 – 1,300 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น ราคาประมาณ 4,500-5,000 บาท กระจกสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นช่องๆ มีด เขียง กระป๋อง ถาด แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ เวิ้งนาครเขษม วิธีทำ