ขายปาท่องโก๋ เงินลงทุน ประมาณ 6,500 บาท รถเข็น 3,000 บาท เตาแก๊สพร้อมถัง 2,000 บาท กะทะใบใหญ่ 250 บาท ถาดอลูมิเนียม 300 บาท รายได้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนในการซื้อของแต่ละวัน ถ้าลงทุนเกินกว่า 1,000 บาท รายได้ต่ำสุดประมาณ 2,000 บาท/วัน อุปกรณ์ รถเข็น ถังแก๊ส