ขายปอเปี๊ยะสด เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 5,000 บาท (รถเข็นประมาณ 3,000 บาท ตู้กระจก 1,000 บาท รายได้ ประมาณ 9,000 บาทขึ้นไป/เดือน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น ตู้กระจก มีด ไม้พายเล็ก เขียง กล่องโฟม ถุงพลาสติก ยางรัดถุง ส่วนผสม แป้งปอเปี๊ยะ ½ กิโลกรัม