ขายบะหมี่-เกี๊ยว เงินลงทุน ประมาณ 10,000 บาท (รถเข็น 3,000-4,000 บาท ตู้กระจก 1,000 บาท หม้อก๋วยเตี๋ยว 1,300 บาท เตาพร้อมถังแก๊ส 2,000 บาท) รายได้ ประมาณ 50,000 บาท ขึ้นไป/เดือน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น ตู้กระจก หม้อก๋วยเตี๋ยว เตาพร้อมถังแก๊ส ตะกร้อลวกก๋วยเตี๋ยว