ขายน้ำนมถั่วเหลือง ทำเล ย่านชุมชน เช่น ตลาด หน้าโรงเรียน สถานที่ราชการ บริษัท ฯลฯ เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 10,000 บาท (รวมรถเข็น) รายได้ 7,000 – 10,000 บาท/เดือน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตา หม้อ ถ้วย ฯลฯ ส่วนผสม ถั่วเหลือง 1