ขายถั่วลิสงคั่วทราย เงินลงทุน ประมาณ 40 บาท (วัตถุดิบ 1 กิโลกรัม) รายได้ ประมาณ 80 บาท/ 1 กิโลกรัม วัสดุ/อุปกรณ์ เตา กระทะ ตะหลิว กะละมัง กระจาด (ตะแกรงตาถี่) ผ้าขนหนู กระด้ง แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทำขนมทั่วไป ย่านเวิ้งนาครเขษม วิธีทำ 1.