ขายดอกไม้สดและรับจัดดอกไม้สด เงินลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน ค่าเช่าแผงลอย ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของร้านแผงลอย วัสดุและรูปแบบการตกแต่งร้าน โดยจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ 5,000 – 10,000 บาท อุปกรณ์ ดอกไม้สดชนิดต่างๆ โฟม ผ้า กาว ลวด โอเอซีส กรรไกร ริบบิ้น แจกัน แบบต่าง ๆ แหล่งจำหน่ายดอกไม้ ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท