ขายซาลาเปาหมั่นโถว เงินลงทุน ประมาณ 7,000 บาท (เครื่องนวดแป้ง 3,500 บาท เตาพร้อมถังแก๊ส 2,000 บาท) รายได้ ประมาณ 800 บาท/ซาลาเปา 160 ลูก วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องนวดแป้ง เตาพร้อมถังแก๊ส ลังถึง ไม้พายสำหรับใส่ไส้ขนาด 1×6 นิ้ว ตู้กระจกใบเล็ก โต๊ะสำหรับตัดแป้ง กะละมัง ไม้คลึงแป้งเส้นผ่าศูนย์กลาง