ขายคุกกี้ข้าวตอก เงินลงทุน ประมาณ 3,000 – 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับชนิดของเตาอบ) (เตาอบไฟฟ้า 1,500 บาทขึ้นไป หรือเตาอบแก๊ส 15,000 บาทขึ้นไป เครื่องตีไข่ 800-3,000 บาท) รายได้ 180 บาท/900 กรัม (6 ถุง) วัสดุ/อุปกรณ์ เตาถ่าน กระทะ ตะหลิว ไม้พาย