ขายข้าวแกง เงินลงทุน ประมาณ 10,000 บาท (รถเข็น 3,500 บาท เตาพร้อมถังแก๊ส 2,000 บาท ถาดสแตนเลส 400 บาท/ใบ) เงินทุนหมุนเวียน 1,000 บาท/วัน รายได้ 1,800 – 2,000 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตาพร้อมถังแก๊ส เตาถ่าน (มีไว้เสริมเพื่อให้รวดเร็วขึ้น) หม้อ/กะละมัง/ถาดใส่อาหารขาย