ขายข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ เงินลงทุน ประมาณ 8,500 บาท(รถเข็น ราคา 4,000 บาท เตาแก๊สพร้อมถังราคา 2,500 บาท) รายได้ ประมาณ 300 บาทขึ้นไป/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตาแก๊สพร้อมถัง กระทะ หม้อ ตะหลิว ทัพพี ลังถึง ครก มีด ผ้าขาวบาง ใบตอง ไม้กลัด