ขายข้าวเหนียวปิ้ง เงินลงทุน ประมาณ 4,000 บาท (รถเข็น 3,000 บาท เตาถ่านและตะแกรง 100 บาท) รายได้ ประมาณ 450 บาท/150 ห่อ วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตาถ่านและตะแกรงย่าง กระทะ หม้อ กะละมัง ทัพพี ถาด คีมครีบห่อข้าวเหนียว มีด ลังถึง ใบตอง