ขายข้าวหลาม เงินลงทุน ประมาณ 1,500 บาท (ไม้ไผ่ลำละ 20-30 บาท ขึ้นอยู่กับความยาวของไม้ไผ่) รายได้ ประมาณ 5 บาทขึ้นไป/กระบอก วัสดุ/อุปกรณ์ เตาเผาข้าวหลาม ไม้ไผ่ กาบมะพร้าว ใบตอง กะละมัง กระชอนหรือกระบุง หม้อ ช้อน แหล่งจำหน่ายไม้ไผ่ จังหวัดกาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นครปฐม และจังหวัดอื่น