ขายข้าวขาหมู เงินลงทุน ประมาณ 8,000 บาท (รถเข็น 4,000 บาท เตาแก๊สพร้อมถัง 2,000 บาท ตู้กระจก 1,000 บาท) รายได้ ประมาณ 20,000 บาท/เดือน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตาแก๊สพร้อมถัง หม้อข้าว หม้อต้มขาหมู ตะแกรงวางปากหม้อ ทัพพี มีด เขียง ตู้กระจก