ขายขนมโตเกียว เงินลงทุน ประมาณ 8,000 บาท (รถเข็น 3,000-4,000 บาท เตาแก๊สพร้อมกระทะสี่เหลี่ยม 2,500 บาท ตู้กระจก 700 บาท) รายได้ ประมาณ 500 บาทขึ้นไป/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตาแก๊สแบบมีกระทะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หม้อ ตู้กระจกขนาดเล็ก กะละมัง ทัพพีกลมขนาดเล็ก เกรียง ภาชนะใส่ไส้ขนม แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์