ขายขนมเบื้องไทย เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 9,000-10,000 บาท (เตาแก๊สชนิดที่มีกระทะสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดมาด้วย ราคาประมาณ 4,000 – 5,000 บาท รถเข็น 4,000 บาท) รายได้ ประมาณ 500 บาทขึ้นไป/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ เตาแก๊สพร้อมกระทะทำขนมเบื้อง กระจ่า (ใช้ละเลงแป้ง) เหล็กโป๊ว (ใช้แซะขนมเบื้อง) กะละมัง ที่ตีไข่หรือส้อม ถุง แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์