ขายขนมเครปญี่ปุ่น เงินลงทุน ครั้งแรก ประมาณ 10,000 บาท – เตาเครป (ไฟฟ้า) ประมาณ 10,000 บาท – เตาเครป (แก๊ส) ประมาณ 7,500 บาท – ไม้ปาดเครป 100 บาท – เกรียง (เหล็ก) 35 บาท –