ขายขนมเขียว เงินลงทุน ประมาณ 7,000 บาท (เตาพร้อมถังแก๊ส 2,000 บาท รถเข็น 3,000 บาท) รายได้ ประมาณ 1,000 บาท/1,000 ชิ้น วัสดุ/อุปกรณ์ เตาพร้อมถังแก๊ส โม่หิน เครื่องขูดมะพร้าว ผ้าขาวบาง ไม้พายขนาด 1 x10 นิ้ว ทัพพีกลม จาน สังกะสี