ขายขนมปัง-สังขยา เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 6,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าเช่าสถานที่) (เตาแก๊สพร้อมถัง ประมาณ 2,500 บาท ตู้กระจก 2,000 บาท นมสดประมาณ 16 บาท/กิโลกรัม) รายได้ ประมาณ 800 – 1,000 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ เตาแก๊สพร้อมถัง ตู้กระจก หม้อ ทัพพี ลังถึง