ขายขนมบัวลอย-ไข่หวาน เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 6,000 บาท (รถเข็น 3,000 บาท เตาแก๊สพร้อมถัง 2,000 บาท กระทะทองเหลือง 400 บาท) รายได้ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน อุปกรณ์ เตาแก๊สพร้อมถัง กระทะทองเหลือง หม้อ กะละมัง ทัพพีกลม ถุงพลาสติก (ร้อน) ยางรัดถุง แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์