ขายขนมทองม้วน เงินลงทุน ประมาณ 800 บาท รายได้ ประมาณ 300 บาท/150 ชิ้น วัสดุ/อุปกรณ์ เตาอั้งโล่ขนาด 8 นิ้ว พิมพ์ทองม้วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ตะแกรงร่อน แป้ง อ่างผสม กระชอน กะละมัง ไม้แท่งกลม ๆ (ม้วนทองม้วน) ถุงพลาสติก ยางรัดถุง แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์