ขายขนมจีนน้ำยา เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 7,500 บาท (ไม่รวมค่าเช่าสถานที่) เตาแก๊สพร้อมถัง 2,000 บาท รถเข็น 3,000 บาท โต๊ะ-เก้าอี้ 3 ชุด ประมาณ 1,800 บาท รายได้ ประมาณ 15,000 บาท/เดือน อุปกรณ์ รถเข็น เตาแก๊สพร้อมถัง หม้อ ทัพพี จาน