ขายขนมกระทะ (ถังแตก) เงินลงทุน ประมาณ 7,500 บาท • ซื้ออุปกรณ์ เช่น รถเข็น กระทะเหล็กแบบหนาที่มีฝาปิดที่ใช้ทำขนมชนิดนี้ โดยเฉพาะเตาแก็ส ถังแก็ส • ซื้อวัสดุ เช่น แป้งข้าวจ้าว แป้งสาลี น้ำมันพืช ฯลฯ รายได้ ประมาณ 500 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ กระทะเหล็กที่มีฝาปิด เตาแก็ส เหล็กสำหรับแซะขนม