ขายกล้วยแผ่นอบ เงินลงทุน ประมาณ 50,000 บาท (ตู้อบแก๊ส 45,000 บาท กล่องพลาสติก 360 บาท/120 กล่อง กล้วยน้ำว้า 4 -10 บาท/หวี) รายได้ 2,160 บาท/120 กล่อง/600 แผ่น (50 หวี) วัสดุ/อุปกรณ์ ตู้อบแก๊ส มีด กะละมัง ไม้กดทับกล้วย