ขายกล้วยแขกกล้วยข้าวเม่า เงินลงทุน ประมาณ 7,000 บาท (รถเข็นประมาณ 4,000 บาท เตาแก๊สพร้อมถัง 2,000 บาท) รายได้ ประมาณ 800 บาทขึ้นไป/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตาแก๊สพร้อมถัง กระทะ ตะแกรงทอดมีด้าม ไม้ปลายแหลม ถาดหม้อ หรือกะละมัง ถุงกระดาษ ส่วนผสมกล้วยแขก กล้วยน้ำว้าสุกหรือห่าม 1 หวี