ขายกระเพาะปลา เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 15,000 บาท (รถเข็น 4,000-5,000 บาท เตาและถังแก๊ส 3,000 โต๊ะ-เก้าอี้ 3 ชุด 1,800 บาท ตู้กระจก 1,500 บาท หม้อกระเพาะปลา 700 บาท) รายได้ ประมาณ 1,000 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตาและถังแก๊ส