ขับรถยนต์สาธารณะรับจ้าง เงินลงทุน รถยนต์ส่วนตัว ประมาณ 150,000 – 300,000 บาท รถเช่าขับ ประมาณ 5,000 บาท รายได้ 1,000 – 2,000 บาท/วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ) อุปกรณ์/ค่าใช้จ่าย • รถยนต์ (มือสอง ราคาประมาณ 150,000-250,000 บาท) ผ่อนส่งประมาณ 500 บาท/วัน