ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เงินลงทุน ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป (รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์) รายได้ 200 บาท ขึ้นไป/วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ) อุปกรณ์ มอเตอร์ไซด์ เสื้อคิว หมวกกันน็อค วิธีดำเนินการ เริ่มจากการหาซื้อรถมอเตอร์ไซด์ (กรณีไม่มีรถเป็นของตัวเอง) ถ้ามีเงินลงทุนน้อยก็หาซื้อรถมือสอง หมวกกันน็อตควรมี 2 ใบ สำหรับตัวเองและผู้โดยสาร บางแห่งต้องมีการไปติดต่อซื้อเสื้อคิวจากผู้ดูแลคิวมอเตอร์ไซด์ ซึ่งราคาเสื้อแต่ละแห่งไม่เท่ากัน หลังจากนั้นจึงมาเข้าคิว-รับส่งผู้โดยสาร บางแห่งอาจเข้าคิวตามเวลาที่มาถึง ก่อน-หลัง