Tag: ขัดแย้ง

"ทำอย่างไรเมื่อลูกน้องขัดแย้งกันเอง"

“ทำอย่างไรเมื่อลูกน้องขัดแย้งกันเอง” ปัญหาความขัดแย้งย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และหากความขัดแย้งเกิดขึ้น โดยไม่รีบแก้ไข ปัญหาอาจจะเรื้อรังนำไปสู่ผลกระทบอื่นตามมา ในการทำงานก็เช่นเดียวกัน ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ระหว่างหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงระหว่างลูกน้องด้วยกันเอง หากคุณเป็นหัวหน้างานที่จะต้องปกครองดูแลลูกน้องที่ไม่ถูกกัน ชอบทะเลากัน ขัดแย้งกันเองอยู่เสมอ คุณจะทำอย่างไร คำถามนี้เกิดขึ้นจากลูกค้าของอลิสที่ตั้งคำถามขึ้นมา ซึ่งในวันนั้นอลิสได้มีโอกาสไปพูดคุยถึงเทคนิคการสอนแนะและการทำงานร่วมกัน ลูกค้าคนนี้เป็นหัวหน้างานที่ต้องดูแลลูกน้องที่อายุงานมากกว่า ปัญหาก็คือลูกน้องคนนี้ไม่ถูกกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่เพิ่งจะโอนย้ายงานมาจากหน่วยงานอื่นที่มีอายุไล่เลี่ยกัน และจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้หัวหน้างานหนักอกหนักใจ ไม่รู้จะหาทางแก้ไขอย่างไรดี ในมุมมองของอลิสคิดว่า หากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ส่งผลต่องานก็แล้วกันไปค่ะ แต่หากส่งผลกระทบต่อการทำงานย่อมไม่ดีแน่นอน จากกรณีความขัดแย้งของลูกน้องที่กล่าวถึงนั้น หัวหน้างานคนนั้นเล่าให้ฟังว่า ปัญหาเกิดขึ้นกับงานอย่างแน่นอน พวกเขาไม่พูดคุยกัน
Read More

ขัดแย้งอย่างไร…ให้เข้าท่า

ขัดแย้งอย่างไร…ให้เข้าท่า ยุทธนา ภาระนันท์. E-mail : yparanan@hotmail.com ท่านอยากทำงานร่วมกับหัวหน้าแบบไหนมากกว่ากัน ระหว่าง นักพูด กับ นักฟัง คมคิด : ผู้สนใจฟังคำทักท้วง เป็นผู้หยั่งรู้ “สมศรี คราวก่อนกับพงษ์ศักดิ์ที่มีเรื่องขัดแย้งกัน ตกลงกันได้หรือยัง” วรรณฤดีถาม “จริงๆ พงษ์ศักดิ์เขาก็มีความคิดที่ดีหลายอย่าง แม้จะต่างและแปลกไปบ้าง แต่ก็ค่อยๆ ปรับได้ค่ะ” สมศรีตอบอย่างจริงใจและเข้าใจคน “แตกต่างก็เพื่อเติมเต็ม” ยุทธศักดิ์มองบวก “ขอเพียงเรารู้จักให้เกียรติกัน
Read More

ขัดแย้งเพื่อขัดเกลา

ขัดแย้งเพื่อขัดเกลา ดร.นพ. ยุทธนา ภาระนันท์. E-mail : yparanan@hotmail.com อะไรจะช่วยสร้างการตระหนักรู้ทางสังคมมากกว่ากัน ระหว่าง คัดค้านทุกรูปแบบ กับ ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ คมคิด : ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม บุคคลก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย “สมศรีช่วยไปดูหน่อยซิว่า หัวหน้าที่รับตำแหน่งใหม่เขาจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าคนเดิมจริงหรือเปล่า” วรรณฤดีถามด้วยความเป็นห่วง “เพราะคนเดิมเขาก็ทำดีอยู่นะ” “ได้ค่ะ” สมศรีฉุกคิด “พอดีอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างค่ะ” “ระมัดระวังให้มากนะ เพราะบริษัทเราต้องการส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
Read More