“ใจแห่งการขอบคุณ” สร้างคุณให้เป็นคนพิเศษ   วันที่ : 20 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด                  แม่บ้านมาทำความสะอาดโต๊ะทำงานให้                โซเฟอร์แท็กซี่ขับรถมาส่งถึงที่หมาย                 คุณแม่ที่บ้านทำอาหารให้ท่านรับประทานทุกเย็น                เจ้านายให้ของขวัญเราเป็นประจำทุกปี                เพื่อนที่ทำงานกลับบ้านต่างจังหวัดและซื้อขนมมาฝาก                ลองมองย้อนกลับไป หากคนเหล่านี้ที่ได้ทำสิ่งดีให้แก่เรา ….เราได้กล่าวคำขอบคุณทุกครั้งหรือไม่??                  เราทุกคนควรมีใจแห่งการขอบคุณ