ขนมเอแคลร์ เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 8,500 บาทขึ้นไป (เตาอบชนิดใช้แก๊ส ราคาประมาณ 4,000 – 5,000 บาท เตาพร้อมถังแก๊ส ประมาณ 2,500 บาท) รายได้ ประมาณ 400 – 500 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ เตาอบ ถาดอบขนม กะละมัง ที่ตีไข่ กระทะ กระชอน