ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก เงินลงทุน ประมาณ 8,000 บาท (ไม่รวมสถานที่) (โต๊ะ-เก้าอี้ 4 ชุด 2,400 บาท ตู้กระจก 1,000 บาท โต๊ะวางตู้กระจก 500 บาท หม้อก๋วยเตี๋ยว 1,300 บาท เตาและถังแก๊ส 1,800 บาท) รายได้ ประมาณ 1,200 บาท/วัน/300 ชาม