ก๋วยเตี๋ยวผัดปูเส้นจันทน์ เงินลงทุน ประมาณ 6,000 – 7,000 บาท (รถเข็น 3,000 บาท เตาพร้อมถังแก๊ส 2,000 บาท ตู้กระจก 1,000 บาท) รายได้ ประมาณ 350 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น ตู้กระจก เตาพร้อมถังแก๊ส กระทะ ตะหลิว กะละมัง แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์