ก๋วยจั๊บน้ำข้น เงินลงทุน ประมาณ 5,000-6,000 บาท รายได้ ประมาณ 4,000 บาท/200 ชาม วัสดุอุปกรณ์ หม้อใบใหญ่เบอร์ 45 เตาแก๊สพร้อมถัง ชาม ช้อน เขียง มีด กะละมัง โต๊ะ-เก้าอี้ ชุดอุปกรณ์ใส่เครื่องปรุง แหล่งจำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ห้างสรรพสินค้าทั่วไป ส่วนผสมเครื่องปรุง เส้นก๋วยจั๊บ 7 กิโลกรัม