กุนเชียง เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 3,500 บาทขึ้นไป (เครื่องบดเนื้อหมู 2,000 – 5,000 บาท) รายได้ ประมาณ 850 บาท/7 กิโลกรัม วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องบดเนื้อหมู มีด เชือกปอหรือเชือกป่าน ถังน้ำและกะละมัง แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เวิ้งนครเขษม ส่วนผสม ไส้หมูขม 1 กิโลกรัม มันหมูชนิดแข็ง