Tag: กิฟฟารีน

เปิดกลยุทธ์ ‘กิฟฟารีน’ ถึงจุดเปลี่ยน ตอบโจทย์ให้ตรงใจผู้บริโภค

เปิดกลยุทธ์ “กิฟฟารีน” ถึงจุดเปลี่ยน ตอบโจทย์ให้ตรงใจผู้บริโภค โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 มีนาคม 2551 19:07 น. จากมูลค่าตลาดขายตรงที่มีกว่า 4 หมื่นล้านบาท ทำให้ขายตรงเป็นหนึ่งในไม่กี่ธุรกิจที่เริ่มคึกคักมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ในวันนี้จะพบเห็นผู้ประกอบการรายเก่าและใหม่ ทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์นอกต่างก็งัดกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ เข้าสู้ เพื่อหวังที่จะเข้ามาแชร์ตลาดขายตรงให้ได้มากที่สุด และเมื่อกล่าวถึงธุรกิจขายตรงแล้ว ชื่อของ “พ.ญ.นลินี ไพบูลย์” ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์
Read More

เปิดกลยุทธ์ ‘กิฟฟารีน’ ถึงจุดเปลี่ยน ตอบโจทย์ให้ตรงใจผู้บริโภค

เปิดกลยุทธ์ “กิฟฟารีน” ถึงจุดเปลี่ยน ตอบโจทย์ให้ตรงใจผู้บริโภค โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 มีนาคม 2551 19:07 น. จากมูลค่าตลาดขายตรงที่มีกว่า 4 หมื่นล้านบาท ทำให้ขายตรงเป็นหนึ่งในไม่กี่ธุรกิจที่เริ่มคึกคักมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ในวันนี้จะพบเห็นผู้ประกอบการรายเก่าและใหม่ ทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์นอกต่างก็งัดกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ เข้าสู้ เพื่อหวังที่จะเข้ามาแชร์ตลาดขายตรงให้ได้มากที่สุด และเมื่อกล่าวถึงธุรกิจขายตรงแล้ว ชื่อของ “พ.ญ.นลินี ไพบูลย์” ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์
Read More