กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ • คุณภาพชีวิต ลดการติดหวัด 2009 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในรอบ 9 เดือน พบผู้ป่วยลดลงจากปี 2551 เกือบ 50,000 ราย แต่ยังพบราวร้อยละ 60 มีพฤติกรรมเสี่ยง นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษก สธ. เปิดเผยว่า ในรอบ 9 เดือน สำนักระบาดวิทยา รายงานทั่วประเทศพบผู้ป่วย