กิจกรรมสร้างสรรค์รองรับช่วงปิดเทอม   วันที่ : 9 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐรายวัน (ศึกษาทัศน์)                 งานสัมมนา “สิทธิเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้บริโภคในธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ” เมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ มีการกล่าวถึง ปัญหากิจกรรมของเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม โดยนายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี อาจารย์กุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี