กำแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีน (The Great Wall Of China) หรือ ฉางเฉิง ได้รับการยกย่องเป็นสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ความยิ่งใหญ่อย่างที่สุดนี้พิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ากำแพงนี้พาดผ่านประเทศจีนเป็นระยะทางถึง 6,400 กิโลเมตร กำแพงเมืองจีนซึ่งทอดคดเคี้ยวจนมีผู้เปรียบเทียบว่าเหมือนมังกรเลื้อยนี้ ใช้แรงงานทหารและคนงานนับล้านๆ คน ก่อสร้างต่อ ๆ กันมานานกว่า 2,100 ปี และสังเวยชีวิตคนไปจำนวนนับไม่ถ้วน ประวัติ ต้นกำเนิดของกำแพงเมืองจีนนี้นับย้อนไปอย่างน้อยถึงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราชในยุคที่เรียกว่ายุคสงครามระหว่างรัฐของจีน