Tag: การเรียนรู้

ต้นกล้าแห่งการเรียนรู้

ต้นกล้าแห่งการเรียนรู้ โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ [11-12-2007] เปิดประเด็นเรื่องขีดจำกัดของการเรียนรู้เอาไว้ใน “บิสิเนสไทย” ฉบับที่แล้ว โดยผมยกเอาข้อจำกัดที่อาจทำให้การเรียนรู้ของเราต้องสะดุดไปเสียง่ายๆ 3 ข้อคือ ต้องมีฝัน มีความพยายาม และต้องพยายามทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ วันนี้จะขอต่อในข้อที่สี่ คือต้องรู้จักการคิดเพื่อวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากเพราะบ้านเราถูกสอนให้เชื่อฟังคนอื่นเป็นหลัก ซึ่งทุกวันนี้เราจะเจอปัญหาที่เด็กรุ่นใหม่เชื่อถือในทุกสิ่งที่ได้รู้มาจากแหล่งต่างๆ ทั้งสื่อมวลชนหรือเพื่อนฝูง โดยไม่ค่อยได้สนใจตรวจสอบที่มาของแต่ละข่าวกันสักเท่าไหร่ บ่อยครั้งที่เราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จ ร่ำรวย ก็เชื่อเขาแล้ว โดยคิดว่าเขารวยเขาก็ต้องเก่ง ไม่ได้ดูต่อไปว่าความสำเร็จ ความร่ำรวยนั้นมาจากไหน มาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่
Read More

ความรู้….คือทรัพยากรอันทรงคุณค่า

ความรู้….คือทรัพยากรอันทรงคุณค่า คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ดร. มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3995 (3195) ได้เขียนเล่าให้ท่านผู้อ่านมามาก พอสมควรในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization หรือ LO) และการจัดการความรู้ (knowledge management
Read More

การจัดการความรู้เรื่องวัฒนธรรม …กลยุทธ์ทางการตลาดอันแยบยล

การจัดการความรู้เรื่องวัฒนธรรม …กลยุทธ์ทางการตลาดอันแยบยล คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4003 (3203) เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้มีโอกาสพานิสิต เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ รู้สึกประทับใจในแง่ของความรวดเร็ว ในความเจริญก้าวหน้าของประเทศเกาหลีใต้ เมื่อสมัยตอนเป็นเด็ก
Read More

เหตุที่ทำให้กลุ่มฉลาด

เหตุที่ทำให้กลุ่มฉลาด มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 สัปดาห์นี้คงเป็นตอนสุดท้ายใน เรื่องของความฉลาดของกลุ่ม นะครับ โดยเนื้อหาหลักๆ นั้น นำมาจากหนังสือ Wisdom of Crowds หนังสือขายดีที่เขียนโดย James Surowiecki โดยเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้นั้นต้องการชี้ให้เห็นว่า กลุ่มชนหรือกลุ่มคนที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม จะมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า
Read More

กลุ่มที่มีความหลากหลาย

กลุ่มที่มีความหลากหลาย มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 เนื้อหาสัปดาห์นี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว และน่าจะเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน ที่ม็อบชนกันเกลื่อนกลาด อีกทั้งความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย ก็ต่างถือทิฐิเป็นที่ตั้ง นั้นคือเรื่องของความฉลาดของกลุ่มชน (Wisdoms of Crowds) ซึ่งนำมาจากหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน เขียนโดย James Surowiecki และเป็นหนังสือที่ขายดีในต่างประเทศ
Read More

ความฉลาดของกลุ่มชน

ความฉลาดของกลุ่มชน มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 สัปดาห์นี้มีเรื่องน่าสนใจที่คิดว่าน่าจะเข้ายุคเข้าสมัย ผู้อ่านลองนึกภาพว่า เมื่อเราเจอปัญหาที่ยากจะแก้ไขแล้ว ทางเลือกใดที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด ทางเลือกแรกสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสักสองสามคน โดยเป็นการแยกกันถาม และที่สำคัญจะต้องเลือกผู้ที่ฉลาด และเก่งในด้านนั้นจริงๆ ทางเลือกที่สองสร้างทีมงานขึ้นมาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายๆ คน แล้วให้ทีมดังกล่าวช่วยกันแก้ไขปัญหา เหมือนกับที่เราเคยรู้กันมาว่า “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับบ้านได้”
Read More

ความรู้คู่โลกาภิวัตน์

ความรู้คู่โลกาภิวัตน์ บริหารรัฐจัดการธุรกิจ : ธงชัย สันติวงษ์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผมได้เขียนในบทความเน้นให้ทราบเสมอว่า โลกยุคใหม่ไร้พรมแดนอันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ จะทำให้ธรรมชาติโลกเปลี่ยนแปลงไป คนและองค์การทั้งหลาย ต้องปรับตัวและพัฒนาตาม ให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากทำไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีความอ่อนแอ ล้าสมัย ไปจนถึงล่มสลาย หรือคุณภาพชีวิตหดหาย กับการตกเป็นทาสของเทคโนโลยี หรือกลายเป็นเบี้ยล่างของคู่แข่งขันที่เหนือกว่าและแข็งแรงกว่า ในการปรับตัวและพัฒนาตนเองนี้ จะทำได้แค่ไหนหรือไม่นั้น
Read More

ถ้าจะจัดการความรู้ ต้องรู้ที่จะจัดการ : Knowledge Management

ถ้าจะจัดการความรู้ ต้องรู้ที่จะจัดการ : Knowledge Management โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก มติชนรายวัน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9778 การจัดการความรู้เป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่มองคนในองค์กรเป็นสินทรัพย์อันมีค่า เนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ทำให้คนในองค์กรต้องเป็น Knowledge worker ที่ต้องสามารถทำงานได้เองอย่างรอบด้าน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความมุ่งมั่นต่อองค์กร
Read More

องค์กรแห่งการ 'ไม่เรียนรู้'

องค์กรแห่งการ “ไม่เรียนรู้” คอลัมน์ Human corner โดย วิชัย อุตสาหจิต โครงการบัณฑิตศึกษาการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 8 วันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3689 (2889) หลายหน่วยงานพูดถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร พูดถึงการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรบุคคล และลงมือพัฒนาส่งเสริมกันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเห็นความสำคัญของ “คน” ในองค์กรว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรท่ามกลางภาวการณ์ที่ผันผวน
Read More

ยุคที่การ 'เลิกรู้' และ 'ลืม' คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ ในทัศนคติของ C. K. Prahalad

ยุคที่การ “เลิกรู้” และ “ลืม” คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ ในทัศนคติของ C. K. Prahalad บทความ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 7 วันที่ 05 พฤษภาคม 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3685 (2885) โดย ดร.ศุภรา คภะสุวรรณ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
Read More