การเรียนรู้การขายและการเงิน (แบบสนุกสุดขีด) สัปดาห์นี้เป็นตอนที่ 3 ที่ผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับโครงการ Business Factory ซึ่งเป็นการฝึกงานแบบลงมือปฏิบัติจริง 4 สัปดาห์ที่ผมจัดให้กับผู้ที่มาเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท ผู้เข้าร่วม 14 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่ยังไม่มีงานทำ สัปดาห์แรก เขาเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ สัปดาห์ 2 เกี่ยวกับการรับสมัครงานและการสัมภาษณ์ และสัปดาห์ที่ 3 เกี่ยวกับการขายและการเงิน โดยการอบรมและการทำกรณีศึกษาทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด … ในวันแรกของการเรียนในสัปดาห์ที่ 3 คือวันอังคาร พวกเขาเรียนรู้ทักษะการขาย