Tag: การเรียนรู้

ช่องทางการจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวในองค์กร

ช่องทางการจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวในองค์กร วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วและไร้ขอบเขต ปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเป็นจำนวนมหาศาลต่อวันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นกระบวนการต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราหยุดนิ่งอยู่กับที่ จึงเท่ากับเป็นการหยุดยั้งกระบวนการแห่งความก้าวหน้าทั้งสิ้น “การเรียนรู้” จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูแห่งความสำเร็จของโลกยุคใหม่ บุคคล องค์กร หรือสังคมใดที่มีคุณลักษณะแห่งการเรียนรู้ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มุ่งพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอย่อมได้รับความสำเร็จเป็นรางวัลในไม่ช้า การเป็นนักเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องรีรอให้โอกาสมาถึงหรือรอให้องค์กรมาสนับสนุน แต่เราต้องมีเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งไขว่คว้าโอกาสที่มาถึงรวมทั้งสร้างบุคลิกของตนขึ้นมาใหม่ นั่นคือบุคลิกแห่งการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสามารถสร้างให้เป็นนิสัยได้โดย “การจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัว” เพื่อพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยแนวทางในการจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวนั้นต้องเริ่มจาก
Read More

เร่งเครื่อง.. พัฒนาภาษาต่างประเทศ

เร่งเครื่อง.. พัฒนาภาษาต่างประเทศ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐรายวัน (ศึกษาทัศน์) ปัจจุบันนานาประเทศต่างตื่นตัวอย่างมากในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อารบิก เวียดนาม และอีกหลายภาษา เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อด้านการค้าการลงทุน การแสวงหาข้อมูลและความรู้ รวมถึงความต้องการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของต่างประเทศ รวมไปถึงเพื่อความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศ ดังตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลี สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันได้หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากนโยบายแสดงหาพันธมิตรจากต่างประเทศ
Read More

‘การเรียนรู้ กับ การเลียนแบบ’

“การเรียนรู้ กับ การเลียนแบบ” การเรียนรู้ กับ การเลียนแบบ ต่างก็มีข้อดีทั้ง 2 อย่าง เพียงแต่ “การเรียนรู้ “จะเกิดผลที่ดี และ เกิดการพัฒนาการมากกว่า “การเลียนแบบ” โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจ องค์กร หรือ ธุรกิจ จะอยู่จะรอด จะปรับตัว หรือจะรุ่ง จะยิ่งเห็นความแตกต่างระหว่าง “การเรียนรู้” กับ “การเลียนแบบ”ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น! ถ้าพูดถึง “การเรียนรู้”
Read More

สมองกับการเรียนรู้

สมองกับการเรียนรู้ คนเราจะเกิดมาฉลาดหลักแหลมหรือเป็นคนโง่ทึ่มนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดยังคงเป็น “สมอง” เพราะสมองเป็นตัวที่จะรับรู้และสั่งการ ทำให้เรามีความคิดและการกระทำ ถ้าปราศจากการสั่งการจากสมองแล้ว เราคงจะทำอะไรไม่ได้เลย การจะเลี้ยงลูกให้ฉลาดนั้น จำเป็นจะต้องมีพัฒนาสมองของลูกไปให้ถูกทาง สร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสมองเราจึงควรที่จะรู้จักการทำงานของสมองตั้งแต่เกิดจนเจริญเติบโตเต็มที่ เพื่อจะได้เข้าใจและส่งเสริมสมองให้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม การเติบโตของสมอง สมองของคนเราจะเริ่มทำงานตั้งแต่อยู่ในท้อง ในช่วงแรกของชีวิตนี้สมองจะทำงานเพียงเพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอดเท่านั้น ยังไม่ได้พัฒนาจนเจริญเต็มที่ จนพ้นขวบปีแรกไปสมองจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากในทุก ๆ ด้านไปจนถึงอายุประมาณ 4 ขวบ สมองจะพัฒนาไปถึง 60 เปอร์เซนต์
Read More

กระแส Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ในยุคปัจจุบัน

กระแส Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ในยุคปัจจุบัน บทความ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3971 (3171) ผมได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ KM Asia ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ รู้สึกดีใจที่มีโอกาสไปร่วมงานประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ เพราะการประชุมสัมมนา ดังกล่าวเป็นการปรับความรู้
Read More

การจัดการความรู้ ที่แท้…เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

การจัดการความรู้ ที่แท้…เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3974 (3174) วันนี้ขอให้ความรู้ต่อท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านที่อาจจะยังมีความรู้สึกที่คลุมเครืออยู่ว่าตกลงแล้วการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) คืออะไร โดยเฉพาะท่านผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายซึ่งอยู่ในหน่วยงานราชการ
Read More

มิใช่เรื่องยาก ในการจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มิใช่เรื่องยาก ในการจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3979 (3179) ในบทความที่แล้วผมได้อธิบายให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายของการจัดการความรู้ เพื่อให้เห็นภาพที่กระจ่างชัดมากขึ้น ซึ่งผมมีความต้องการที่จะสื่อให้ท่านผู้อ่านทราบว่าการจัดการความรู้มิใช่เรื่องยากแต่อย่างใด และจริงๆ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ในวันนี้ผมอยากจะขอกล่าวถึงแนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้บ้าง ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องอย่างยิ่งกับเรื่องของการจัดการความรู้ ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ถ้าจะให้อธิบายลงในรายละเอียดคงจะใช้เนื้อที่กระดาษมากพอดู
Read More

7 แนวโน้มการจัดการความรู้ระดับโลก

7 แนวโน้มการจัดการความรู้ระดับโลก HR&Management : วรนุช เจียมรจนานนท์ กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในโลกของทุนนิยม ขีดความสามารถองค์กรอาจจะชี้วัดกันที่ ผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ (high performance organization) ทว่าในโลกของเศรษฐกิจองค์ความรู้ (knowledge economy) ความโดดเด่นจนประกายกระทบสายตา กลับเป็นเรื่องของ การมุ่งผลสัมฤทธิ์แห่งองค์ความรู้ (knowledge performance organization) และเนิ่นนานวัน
Read More

การจัดการความรู้…ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการความรู้…ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3983 (3183) ตั้งแต่ผมเริ่มเขียนเรื่องเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO หรือ Learning Organization) และการจัดการความรู้ (KM หรือ knowledge management)
Read More

หัดทำ KM แบบ 'ไม่รู้ตัว' ในองค์กร

หัดทำ KM แบบ “ไม่รู้ตัว” ในองค์กร คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ผศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4079 ในบทความที่แล้วได้เขียนกล่าวแนะนำท่านผู้อ่านให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการทำการจัดการความรู้ หรือ knowledge management หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า KM ในองค์กรโดยปราศจากการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง
Read More