Tag: การเมือง

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง ปัจจุบัน ทั่วโลกมีมหานครขนาดใหญ่ (Megacity จำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้านคนอาศัยอยู่) จำนวน 27 เมือง (The World Gazetteer, 2008) การพัฒนามหานครขนาดใหญ่นี้ต้องอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากมีสภาพการตั้งถิ่นฐานที่หนาแน่น มีสภาพและปัญหาที่เฉพาะเจาะจง มีสภาพเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากประชาชนในภูมิภาคอื่น ในต่างประเทศ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบางแห่งก่อตั้งวิทยาลัยเพื่อทำการศึกษาวิจัยและเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง (urbanization) เช่น วิทยาลัยการวางผังเมืองและการจัดการสาธารณะ (College of Urban
Read More

Self-fulfilling prophecy กับ เศรษฐกิจและการเมืองไทย

Self-fulfilling prophecy กับ เศรษฐกิจและการเมืองไทย   วันที่ : 3 พฤษภาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                     คำพูดที่ว่า “ความเชื่อเขยื้อนภูเขาได้” คงจะหมายความว่า ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในบางสิ่งอย่างเข้มแข็ง เขาจะสามารถทำสิ่งนั้นได้จริง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น หากสิ่งนั้นถูกเชื่อโดยฝูงชนแล้ว ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงจะยิ่งสูงขึ้นไปอีก ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้มีผู้ตั้งชื่อไว้ว่า “Self-fulfilling prophecy”
Read More

“การเมือง” เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

“การเมือง” เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม   วันที่ : 23 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด                  เมื่อเอ่ยถึง “การเมือง” หลายคนแสดงออกถึงอาการเบื่อหน่าย ไม่น่าสนใจ ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวและมีทัศนคติมุมมองในเชิงลบต่อการเมืองไทยที่เต็มไปด้วยการทุจริตโกงกิน การกอบโกยผลประโยชน์ การแย่งชิงอำนาจและตำแหน่ง การซื้อเสียง การเล่นพรรคเล่นพวก การใช้อำนาจโดยมิชอบ ฯลฯ  มุมมองดังกล่าวจึงส่งผลให้คนจำนวนมากขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองไปอย่างน่าเสียดาย ดังเห็นได้จากสถิติของจำนวนผู้ที่ออกมาลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่าง ๆ
Read More