Tag: การเดิน

เสริมกำลังผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายด้วยการเดิน

เสริมกำลังผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย ด้วยการเดิน • คุณภาพชีวิต วิธีออกกำลังกายที่ง่าย สะดวก ปลอดภัย ทำได้สม่ำเสมอ การออกกำลังกายโดยการเดิน เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เพราะนอกจากเป็นการออกกำลังกายประเภทแอโรบิก ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ยังเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายต่อการควบคุมระดับความแรงในการออกกำลังกาย และสะดวกต่อการวัดระดับความแรงในการออกกำลังกายโดยการจับชีพจร ผู้ป่วยสามารถเพิ่มระดับความแรงในการออกกำลังกายได้อย่างช้าๆ ซึ่งจะปลอดภัยกับผู้ป่วยยิ่งขึ้น การเดินออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างปลอดภัย โดยเฉพาะถ้าเริ่มเดินอย่างช้าๆ เช่นการเดินบนพื้นราบด้วยความเร็วสม่ำเสมอให้ได้ระยะทาง 1.6 กม.ใน 30 นาที จะต้องใช้พลังงานในการเดินประมาณ 2-3 เท่าของร่างกายขณะพักเท่านั้น ซึ่งการใช้พลังงานระดับนี้เทียบเท่ากับการใช้พลังงานในการทำกิจวัตรประจำวันภายในบ้าน และเมื่อออกกำลังกายไประยะหนึ่งแล้วก็สามารถเพิ่มความเร็วในการเดินได้
Read More

การเดินด้วยขวดน้ำบนศรีษะ

การเดินด้วยขวดน้ำบนศรีษะ ดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ เรียบเรียง ปุญโญ มีบรรจง วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เวลา 6.29 น. การฝึกการเดินด้วยขวดน้ำบนศีรษะ เป็นการสร้างความแรงของสนามแม่เหล็กในร่างกาย จัดระเบียบของความรู้สึกตัว ณ ตำแหน่งของสมองส่วนของความจำ, การหายใจ, การย่อยอาหาร ตลอดจนการดูดซึม ดังนั้นการเดินในขณะที่มีขวดน้ำอยู่บนศีรษะตลอดเวลา นับว่าเป็นเทคนิคทางกายภาพที่ทำให้ฮอร์โมน เซโรโทนิน ( Serotonin )
Read More