Tag: การเขียน

ฝึกพูดเริ่มจากเขียน

ฝึกพูดเริ่มจากเขียน   วันที่ : 14 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้                การพูดเหมือนการขับรถ ไม่มีใครขับรถแบบผู้เชี่ยวชาญได้ในวันที่ขับรถวันแรก แต่จะต้องมีความตื่นเต้น ความไม่มั่นใจ ความผิดพลาด ความกล้า ๆ กลัว ๆ แต่เมื่อเราขับรถบ่อยครั้งขึ้น เราย่อมขับรถได้ด้วยความเคยชิน              การพูดก็เช่นเดียวกัน จัดเป็นทักษะหนึ่งที่ต้องเริ่มต้นด้วย “ก้าวที่หนึ่ง” เหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินที่การล้มลุกคลุกคลานเป็นเรื่องปกติ แต่จะพัฒนาไปสู่ความเชี่ยวชาญชำนาญเมื่อทำซ้ำ ๆ
Read More

เขียนบทพูดให้จูงใจ

เขียนบทพูดให้จูงใจ วันที่ : 18 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ หากเราจำเป็นต้องพูดเพื่อเป้าหมายคือ “จูงใจ” ผู้ฟัง ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ นั่นคือ การเขียนบทพูดให้น่าสนใจ เริ่มต้นด้วยการตอบคำถามให้แจ่มชัดในความคิดก่อนว่า“เราต้องการบรรลุเป้าประสงค์ใดจากผู้ฟัง?” และ“ถ้าเราต้องการบรรลุเป้าประสงค์นั้น เราจะวางแผนการสื่อสารด้วยคำพูดของเราอย่างไร?”เป้าหมายที่แจ่มชัดจะช่วยให้เราวางแผนอย่างรอบคอบว่า จะทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้น องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บทพูดของเราจูงใจนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ประเด็นนำเสนอที่ชัดเจน คนฟังรู้ทันทีว่าเราต้องการพูดอะไร การดำเนินเรื่องที่มีเหตุมีผล ดึงดูดความสนใจ
Read More

เขียนเป็น..พูดดี

เขียนเป็น..พูดดี วันที่ : 21 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดจึงสามารถพูดได้ดี แต่เราต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี มิฉะนั้นจะไม่สามารถพูดได้ นี่คือข้อคิดเตือนใจผมเสมอมา เพราะไม่ว่าผมจะได้รับเชิญไปบรรยาย ปาฐกถา สอนหนังสือ อภิปรายในสภาฯ หรือได้รับเชิญไปกล่าวในโอกาสใด ๆ ก็ตาม แม้ว่าผมเป็นผู้ที่มีโอกาสมากในการพูดในหลายรูปแบบ และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง สโมสร Toastmasters ทั้งในระดับประเทศไทย และในระดับภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำเสมอก่อนการพูด
Read More