การเก็บข้อมูลทางการตลาด ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น แม้กระทั้งการคำนวณราคาก็ต้องคิดซับซ้อนว่าระดับไหนที่ลูกค้าพอใจ ช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางไหนที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เร็วที่สุด และที่สำคัญผู้ประกอบการต้องรู้จักลูกค้าเรา ไม่ก็เป็นเรื่องยากที่เราจะทำธุรกิจกับลูกค้าให้ประสบผลสำเร็จ 1. ความสำคัญของข้อมูลทางการตลาด การเก็บข้อมูลไม่เพียงแค่ทำให้ผู้ประกอบการรู้จักลูกค้าเท่านั้นยังทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลว่ามีวิธีการอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร เพื่อนำมาวิเคราะห์และตัดสินใจทำแผนงานที่จะทำให้ลูกค้า หรือผู้สนใจหันมาซื้อสินค้าของเรา โดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจขนาดกลางและเล็กมีความจำเป็นอย่างมาก 2. ประเภทของข้อมูลทางการตลาด 1. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ถ้าสมมุติเรามีสินค้าหรือบริการสัก 1 ชิ้น คือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราต้องรู้ว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินอย่างไร มีความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับสินค้าอย่างไร มีความชอบ