ข้อแนะนำในการออกแบบแฟลต หมวด : ออกแบบบ้าน จำนวนคนอ่าน 4079 ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท อยู่อาศัยรวม (แฟลต อพาร์ทเม้นท์และคอนโดมิเนียม) ข้อแนะนำนี้กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อให้ความสะดวกกับเจ้าของอาคารหรือผู้ออกแบบได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ควบคุมอาคารที่จะต้องใช้ในการออกแบบจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด ทำให้เสียเวลาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีข้อแนะนำ หลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 1. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับที่ดินที่จะใช้ก่อสร้าง 1.1ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณที่จะก่อสร้างว่าขัดผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครตามกฎกระทรวงฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) หรือไม่ 1.2 ตรวจสอบว่าในบริเวณดังกล่าวมีกฎกระทรวง ,