ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน หลักสำคัญเบื้องต้นในการตั้งคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ก็คือการใช้คำถามเปิด โดยการถามว่าอย่างไร ไม่ควรใช้คำถามปิดเช่น ใช่หรือไม่ใช่ เพราะจะทำให้ไม่สามารถสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้ข้อมูลอะไรมากจากคำตอบที่ได้รับ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงคำถามที่มีลักษณะละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัว คำถามในเชิงชู้สาว คำถามที่แสดงถึงการดูถูกผู้สมัคร หรือการหัวเราะเยาะผู้สมัคร ซึ่งเป็นมารยาทที่กรรมการสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องปฏิบัติ สำหรับตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีดังนี้ 1 . เรื่องทั่วไป – กรุณาแนะนำตัวเองให้กรรมการรู้จักด้วยครับ ( อาจจะพูดต่อเป็นแนวทางให้ เช่นเรื่องครอบครัว การศึกษา ประวัติการทำงาน ) – ทำไมจึงคิดอยากจะเปลี่ยนงานครับ – คิดอย่างไรกับ