“ผิดเป็นครู…ศัตรูคือการผจญภัย” ผู้นำตามสั่ง Leader A La Carte : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สัปดาห์นี้ขอคุยต่อเรื่องคุณศรัณย์ สมุทรโคจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Yum Restaurants International Thailand ที่สละเวลามาเป็นวิทยากรพิเศษวิชาภาวะผู้นำในองค์กรให้แก่นิสิตหลักสูตร MBA และ Executive