พื้นฐานการป้องกันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ Source: บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด ไม่ว่าคุณจะทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็กหรือเป็นผู้ใช้ตามบ้านที่ต้องการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของคุณ การรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ข้อมูลของคุณในโลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่ จำเป็น เมื่อโอกาสที่จะสูญเสียข้อมูลนั้นมีมากขึ้น การป้องกันข้อมูลและนโยบายการสำรองข้อมูลที่มีการวางแผนอย่างระมัดระวังจะ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อองค์กรใดๆ ได้ และการดำเนินการก่อนที่จะเกิดความเสียหายใดๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรธุรกิจ นายเอเดรียน เดอ ลูกา ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลและการป้องกันข้อมูล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ การป้องกันข้อมูลในเอเชียแปซิฟิก จากการสำรวจกลุ่มซีไอโอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัท ไอดีซี เมื่อเร็วๆ